Κανονισμός Ασκήσεων Πεζικού Μέρος Πρώτον. Υπουργείον Στρατιωτικών, Γενικόν Επιτελείον Στρατού, Αθήναι 1936.

Greek Infantry Regulation Part One, Ministry of Military, General Military Staff, Athens 1936.
Pages 164
Language: Greek.
Issued to the soldier of the 1940-1941 Greco Italian War and the Battle of the Forts.
Content:
Organisation and training on the soldier, squad, platoon, company, battalion and regiment levels.
Excellent condition. Signed by the soldier that owned it.
VERY RARE!
I can post to Europe only. Please contact me for postage costs.

Disclaimer: The Militaria Network accepts no responsibilty for any losses resulting in purchases made on this website. It is that of the buyers responsibilty to ensure the products are of adequate description.